Konzultace zdarma

- vykonávám svou profesi vždy v souladu s tuzemským i mezinárodním právem a profesní etikou
- jsem seriózní ve své činnosti a poskytuji pouze realistická doporučení a pravdivé závěry

- plně respektuji všechny požadavky na profesionalitu detektivní činnosti a na zachování důvěrnosti informací
- při plnění úkolů garantuji, že nedojde ke střetu zájmů
- veškerý materiál po skončení příkazní smlouvy (dle § 2430) se 
likviduje
- pracuji sám, tím zaručuji nulový únik informací nebo jejich zneužití 

DETEKTIVNISLUZBA.eu

Detektivní agentura - Nestátní zpravodajství - Ochrana osob - Bezpečnostní audity - Konkurenční zpravodajství


Nabídka činnosti...

...spočívá ve hledání majetku a osob, zjišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem, získávání informací týkajících se fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získávání informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledávání protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství a sběru dat a jejich vyhodnocování pro subjekty, které prokáží právní zájem

DETEKTIVNISLUZBA.EU
@
seznam.cz

Sledování osob - Rodinná problematika - Vyšetřování - Kriminalistika - Bezpečnost objektů - Bodyguarding - Infiltrace


Soukromé detektivní služby

Prohlídky prostor proti odposlechu
Odhalování nevěry
Služby pojišťovnám
Sledování a soukromé vyšetřování
Ozbrojený doprovod vč. zapůjčení neprůstřelných vest klientům zdarma
Služby pro advokátní kanceláře 
Ochrana ekonomických zájmů podnikatelů - konkurenční zpravodajství
Zajištění informační bezpečnosti
Vyhledávání protiprávního jednání ohrožující obchodní tajemství
Pátrání po osobách a věcech
Firemní a ekonomické prověrky
Zpravodajské a informační služby
Doručení cenných zásilek, které nesvěříte jiným společnostem
Pozorování nebo ověření volnočasových aktivit vašich dětí


775 55 55 22

Jsem akreditován Ministerstvem vnitra ČR (68-009-M).
Jsem držitel koncese Služby soukromých detektivů a Ostraha osob a majetku.
Jsem regionální zmocněnec České komory detektivních služeb.


Služby soukromé detektivní...

...kanceláře jsou určeny všem, kteří službu žádají a potřebují. Náplní detektivní služby není objasnění případného trestného činu, ale diskrétně vyřešit nestandardní životní, rodinné nebo například zájmové pracovní nebo obchodní situace. Jsem zde pro vás a jsem profesionál s dlouholetou praxí. Mám znalosti trestního zákona i trestního řádu


VAŠE TAJEMSTVÍ - NAŠE ŘEŠENÍ


DETEKTIVNÍ SLUŽBA.eu
orientační ceny


Běžné šetření detektiva:

dle náročnosti + vedlejší náklady
450 - 590 Kč/hod.


Prověrka osoby - zpravidla paušálně
15000 Kč

Doručení cenných zásilek od 1600 Kč + 5.50 Kč za 1km


Sledovací a pátrací činnost:

monitorování osoby s potřebou současného nasazení více pracovníků a vozidel nebo špionážní techniky (vysoké nároky na technologické zázemí a sehranost terénního týmu)
2500-5000 Kč/hod.

Bodyguarding - detektivní ochrana:
       
dle vyhodnocení hrozeb a rizik (zamezení útoku, únosu, nátlaku, ochrana před potížemi, doprovod pro jednání; skrytý nebo okázalý tým)
500 - 2500 Kč/hod.

Zajišťování důkazů nebo informací pro soudní a správní kauzy nebo doručování zásilek osobám vyhýbajícím se jejich převzetí:

1 pracovník + vedlejší náklady
550 Kč/hod.


Bezpečnostní audity, režimové projekty, vypracování bezpečnostního dokumentu a bezpečnostní politiky:

dle náročnosti a velikosti firmy - na dotaz